Startsida

SONY DSCVärnamo Beslag startades 1990 av Stefan Johansson och Christer Svensson som fortfarande är ägare. Starten började med att Oliws Beslag och Miljö förvärvades, vår inriktning var tillverkning av beslag till byggindustrin, denna tillverkning pågick fram till 2005.

Huvudinriktningen blev allt tydligare i början på 1990-talet då legoproduktion tog allt större del av tiden.

Från 1990 till 1998 var företaget lokaliserat i förhyrda lokaler på Runemovägen i Värnamo.

1998 förvärvades nuvarande fastighet av Bufab Lann, efter omfattande renovering startades produktionen 1999 i egna lokaler.

Företaget har idag 6 anställda och omsätter c:a 6 milj. SEK. Vi har acceptabel lönsamhet, modern maskinpark samt lojala medarbetare vilket borgar för en bra framtid.