Kvalité – Miljö

SONY DSCVi är sedan 2002 certifierade enligt ledningsystem ISO 9001 version 2015

Vi arbetar ständigt med att förbättra miljön i all tillverkning.